zielone światło reformy co to jest
Definicja: skarbowym i ZUS. W tym świetle ostatnie doniesienia prasowe na temat planowanych zmian w.

Czy przydatne?

Co znaczy Zielone światło dla reformy ZUS.

Słownik: Niemal każdy zapytany o w najwyższym stopniu znienawidzone instytucje użyteczności publicznej pomyśli w pierwszej kolejności o dwóch, urzędzie skarbowym i ZUS. W tym świetle ostatnie doniesienia prasowe na temat planowanych zmian w ZUS napawają optymizmem
Definicja: Dopiero co powołany na stanowisko prezesa ZUS Paweł Wypych ostro zabiera się do pracy. Co bardzo istotne, w swych działaniach uzyskał poparcie ze strony rządu. Premier zatwierdził reformę ZUS i wydał stosowne rozporządzenie zmieniające statut ubezpieczalni.
dlatego wymieniła się struktura zakładu. Zlikwidowano 5 z 32 departamentów i wydłużono godziny pracy infolinii o 3 godziny. Aż trudno uwierzyć, iż w instytucji istniejącej dla obywateli poprzez tyle lat, nikt nie zrobił tego przedtem. Nie wiadomo jak na ewentualne dalsze zmiany, w tym ograniczenia ilości stanowisk pracy, zareaguje załoga licząca 48 tys. osób. Na pewno nie obejdzie się bez protestów, a nawet strajków. Mam nadzieję, iż pierwsze zwolnienia jakich dokonał już nowy prezes nie mają charakteru politycznego i nie posłużą do zatrudnienia „swoich”.

wydatki funkcjonowania ZUS to 3 mld rocznie.
Trudno uwierzyć w niedawne słowa Roberta Gwiazdowskiego, byłego prezesa porady nadzorczej ZUS, który stwierdził iż ZUS jest tańszy niż prywatne spółki. Na dowód tego przedstawił wyniki audytu dokonanego w ZUS poprzez jedną z w najwyższym stopniu renomowanych spółek, z którego wynika, iż >>wydatki ZUS są niskie i można je zredukować co najwyżej o 1,5-3%. Czy by z pewnością w ZUS potrzebnych jest aż 48 tys. pracowników? Patrząc np. Telekomunikacji Polskiej, która w przeciągu ostatnich 5 lat zwolniła około 2/3 pracowników a ciągle ma problemy z utrzymaniem konkurencyjności, jakoś w to wątpię. Jeżeli w ZUS nastąpi gruntowna informatyzacja, umożliwiająca obywatelom i spółkom załatwienie większości spraw poprzez internet albo infolinię, może się okazać, iż połowę z 48 tys. pracowników można zwolnić, a zaoszczędzone kapitał przeznaczyć na szkolenia i podwyżki płac dla pozostałych pracowników. Trudno wymagać zaangażowania w pracy skoro obecna pensja rzadko kiedy przekracza 2 tys. brutto.

Pomysły na powiększenie konkurencyjności zakładów emerytalnych (będą one w przyszłości wypłacały zebrane w OFE środki) i powiększenie limitów inwestycyjnych również wydają się trafione. Prezes Wypych przeforsował propozycję, by zysk zakładów emerytalnych zależał od wysokości wypłacanych świadczeń, a nie był z góry określony w formie prowizji. Powinno to wpłynąć na powiększenie konkurencyjności między poszczególnymi zakładami. Luźniejsze limity inwestycyjne mogą również pomóc, bo lokowanie zebranych środków w akcje, w dłuższej perspektywie zapewni wyższe stopy zwrotu niż z innych, powszechnie uważanych za bezpieczne, instrumentów finansowych, jak obligacje czy bony skarbowe.

Potrzeba nauki Polaków.
Warto by ZUS, jako organizacja powszechnie kojarzona z systemem emerytalnym, zaangażowała się w akcję edukacyjną mającą na celu zachęcenie do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Kampania powinna być oparta na faktach między innymi na temat zmian demograficznych. Nie chodzi o straszenie obywateli, a o uprzedzenie, iż za 30 lat otrzymane poprzez nich świadczenia będą niewielkie w porównaniu w otrzymywaną obecnie pensją. Tylko czy na przeprowadzenie takiej kampanii w tonie „jest źle, a będzie jeszcze gorzej”, starczy odwagi odpowiedzialnym za reformę emerytalną?
Pierwsi emeryci, a więc ci którzy otrzymają świadczenia zarówno z ZUS jak i OFE nie odczują poprawy swojej sytuacji finansowej. Wszystko za sprawą zbyt krótkiego czasu uczestnictwa w OFE. Później jednak proporcje zaczną szybko się zamieniać. Jak wynika z szacunków ZUS, w 2020 roku liczba osób otrzymujących świadczenia z OFE wzrośnie do 200 tys. a, w latach 2021-2025 zwiększy się do 1,3 mln osób.
Pracy nad polepszeniem funkcjonowania ZUS na pewno nie zabraknie. Póki co, nowemu prezesowi należy pogratulować pierwszych decyzji i życzyć nieugiętości