alarm fałszywy instalacji co to jest
Co znaczy Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania? Definicja zgłaszane poprzez instalacje wykrywania.

Czy przydatne?

Co to jest Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania

Definicja z ang. With False Alarm Detection Installation, z niem. Mit False Alarm Meldeanlage.

Co znaczy: zgłaszane poprzez instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki, zbyt niski próg alarmu czujki, prowadzone prace powodujące stworzenie dymów albo oparów albo z ręcznych ostrzegaczy pożaru nie wymagające podjęcia działań ratowniczych poprzez podmioty mechanizmu albo inne jednostki ochrony przeciwpożarowej

Wszystkie definicje jak Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania z zakresu praw miejsca pracy .