altmana wskaźnik co to jest
Co oznacza: wskaźników: w1 = pieniądze pracujący/aktywa ogółem w2 = zysk netto. Definicja Wskaźnik.

Czy przydatne?

Definicja Altmana Wskaźnik

Definicja z ang. indicator Altman, z niem. Indikator Altman.

Co to jest: Służy do oceny kondycji finansowej danej jednostki. By go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników: w1 = pieniądze pracujący/aktywa ogółem w2 = zysk netto - dywidenda/aktywa ogółem w3 = zysk brutto - zapłacone odsetki/aktywa ogółem w4 = wartość rynkowa kapitału akcyjnego/zobacz długoterm.+ /zobacz krótkoterm. w5 = przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem Następnie należy wyliczyć iloczyn uwzględniając przy nim odpowiednie wskaźniki korygujące: Parametr Altmana = (w1*1.2) + (w2*1.4) + (w3*3.3) + (w4*0.6) + (w5*1.0) Jednostka charakteryzująca się niezłą kondycją finansową powninna osiągać wyniki parametru na poziomie powyżej 2,999. Jeśli wartość tego parametru spadnie poniżej 1,81 znaczy, iż spółka ma poważne trudności finansowe

Definicje jak Altmana Wskaźnik ze słownika ekonomicznego na W.