trata trasowany weksel co to jest
Co oznacza: sumy na rzecz reminenta. Definicja Weksel trasowany (trata) słownik.

Czy przydatne?

Definicja Trata Trasowany Weksel

Co to jest: Jeden z rodzajów weksla, który zawiera polecenie trasanta (wystawcy) do zapłaty z góry określonej sumy na rzecz reminenta

Definicje jak Trata Trasowany Weksel ze słownika ekonomicznego na W.

Definicja Wyniki Nadzwyczajne:
Co to jest Zysk albo utrata powstała wskutek zdarzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością jednostki (na przykład zdarzenia losowe weksel trasowany (trata) co to jest.
Definicja WIG (Warszawski Indeks Giełdowy):
Co to jest Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego , obejmujący akcje firm notowanych na rynku fundamentalnym weksel trasowany (trata) definicja.
Definicja Wartość Bieżąca (Netto) Środków Trwałych:
Co to jest Wartość początkowa środków trwałych zmniejszona o ich dotychczasowe umorzenie weksel trasowany (trata) co znaczy.
Definicja wig20:
Co to jest Jeden z indeksów WGPW obejmujący akcje 20 firm rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych weksel trasowany (trata) słownik.
Definicja Wynik Finansowy:
Co to jest Wyrażony w jednostce pieniężnej rezultat osiągnięty poprzez jednostkę, jako wynik prowadzenia działalności. Liczony jako różnica między przychodami i kosztami weksel trasowany (trata) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: