podaż co to jest
Co oznacza: Całkowita rozmiar dóbr zaoferowanych do sprzedaży w określonym czasie. Definicja Podaż.

Czy przydatne?

Definicja Podaż

Co to jest: Całkowita rozmiar dóbr zaoferowanych do sprzedaży w określonym czasie

Definicje jak Podaż ze słownika ekonomicznego na P.

Definicja Przepływy Pieniężne - Cash Flow:
Co to jest Obiekt wykorzystywany do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa obejmujący wpływy i opłaty z jednostki gospodarczej podaż co to jest.
Definicja Przychody Finansowe:
Co to jest Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki albo dywidendy od lokat pieniężnych podaż definicja.
Definicja Produkcja W Toku:
Co to jest Przedmioty produkcji nie zakończonej znajdująca się w trakcie procesu produkcyjnego podaż co znaczy.
Definicja Pozostałe Przychody Operacyjne (Nonoperating Cash Flows):
Co to jest Obejmują przychody nie powiązane bezpośrednio z działalnością fundamentalną podaż słownik.
Definicja Polisa Ubezpieczeniowa Na Życie:
Co to jest Rodzaj umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą fizyczną. Spółka gwarantuje w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłatę kapitału jego spadkobiercom podaż znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: