wartościowe papiery dłużne co to jest
Co oznacza: losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe i inne. Definicja Dłużne papiery wartościowe.

Czy przydatne?

Definicja Wartościowe Papiery Dłużne

Definicja z ang. Debt securities, z niem. Schuldverschreibungen.

Co to jest: Reprezentują wierzytelności pieniężne płatne we wskazanych terminach (bony skarbowe, obligacje, losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe i inne)

Definicje jak Wartościowe Papiery Dłużne ze słownika ekonomicznego na D.