koło zębate co to jest
Definicja Koło Zębate. Co oznaczy zazębieniu z innymi kołami zębatymi. Relacja liczby zębów.

Czy przydatne?

Jak działa Koło Zębate

Definicja z ang. GEAR, z niem. GEAR.

Definicja Koło Zębate: Koło wykorzystywane do przenoszenia ruchu obrotowego na inny wałek, a tym samym napędu dzięki zazębieniu z innymi kołami zębatymi. Relacja liczby zębów pomiędzy stykającymi się ze sobą kołami i tworzy przełożenie, dzięki któremu można ! uzyskać powiększenie albo pomniejszenie liczby l obrotów, a tym samym i zmianę momentu 1 obrotowego. Koła zębate mogą mieć uzębienie proste, jest to takie, gdzie zęby są prostopadłe do obwodu koła, albo ukośne. Uzębienie ukośne pozwala na dogodniejsze przeniesienie momentu obrotowego dlatego, iż w każdej chwili stykają się ze sobą przynajmniej trzy zęby. Koło zębate może być proste (powierzchnia uzębionego obwodu jest prostopadła do płaszczyzny koła) albo stożkowe - powierzchnia uzębiona umieszczona jest ukośnie wobec płaszczyzny koła. Koła zębate stożkowe stosuje się, by przenieść okres obrotowy pod kątem bez stosowania przegubu. W takim układzie napęd zdawany poprzez koło stożkowe musi być odbierany również poprzez koło stożkowe

Inne definicje jak Koło Zębate na K.