produkt, krajowy, brutto

Co oznacza: poprzez gospodarkę państwie. Do PKB zalicza się także nadwyżkę eksportu nad. Definicja Produkt Krajowy Brutto (PKB) słownik.

Czy przydatne?

Definicja Produkt Krajowy Brutto (PKB

Definicja z ang. Gross Domestic Product (GDP), z niem. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Co to jest: Wyrażona w jednostce pieniężnej wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym okresie poprzez gospodarkę państwie. Do PKB zalicza się także nadwyżkę eksportu nad importem, inwestycje kapitałowe czy opłaty administracyjne. Regularnie stosuje się procentowy parametr zmiany PBK, który jest miarą szybkości rozwoju, bądź stagnacji gospodarki

Definicje jak Produkt Krajowy Brutto (PKB ze słownika ekonomicznego na .