inwestycje rozpoczęte co to jest
Co oznacza: bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Inwestycje rozpoczęte

Definicja z ang. investments in progress, z niem. Die Investitionen in progress.

Co to jest: Suma wydatków wynikających bezpośrednio z niezrealizowanych jeszcze mechanizmów: budowy, montażu bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego

Definicje jak Inwestycje rozpoczęte ze słownika ekonomicznego na I.