rozpoczęte, inwestycje

Co oznacza: bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego. Definicja Inwestycje rozpoczęte słownik.

Czy przydatne?

Definicja Rozpoczęte Inwestycje

Definicja z ang. investments in progress, z niem. Die Investitionen in progress.

Co to jest: Suma wydatków wynikających bezpośrednio z niezrealizowanych jeszcze mechanizmów: budowy, montażu bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego

Definicje jak Rozpoczęte Inwestycje ze słownika ekonomicznego na .