inflacja co to jest
Co oznacza: zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce najpierw lat 90-tych.

Czy przydatne?

Definicja Inflacja

Definicja z ang. Inflation, z niem. Inflation.

Co to jest: Przyrost poziomu cen, przyrost podaży pieniądza na rynku. Jeśli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce najpierw lat 90-tych doprowadziła do poważnych niepokojów socjalnych i intewencji panśtwa. Inflacja jest badana najczęściej dzięki indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Definicje jak Inflacja ze słownika ekonomicznego na I.