skóra nagrodą co to jest
Definicja: Baltic Sea Water Award słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Skóra z nagrodą

Słownik: Prof. Krzysztof E. Skóra, dyrektor Helskiej Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, został laureatem tegorocznej Szwedzkiej Nagrody Bałtyku (Swedish Baltic Sea Water Award).
Definicja: Nagroda, wartości 150 000 SEK, zostanie wręczona panu Profesorowi Skórze poprzez Panią Gunillę Carlsson, Minister d/s Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej przy Szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych 22 sierpnia 2008 r. w czasie Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie.Prowadzone osobiście poprzez Prof. Skórę badania wykazały wpływy nowych, inwazyjnych gatunków na wrażliwe ekosystemy w wodach przybrzeżnych w Polsce. Prof. był również inicjatorem i twórcą Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, która pełni dwie fundamentalne role dla ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Po pierwsze, ułatwia i rozprzestrzenia badania ekologii ryb i morskich ssaków i ochrony rzadkich gatunków flory i fauny występujących w Bałtyku. Po drugie, edukuje i angażuje społeczeństwo w ciągłym zaangażowaniu w troskę o zachowanie wrażliwego ekosystemu przez wizyty szkoleniowe, kursy specjalistyczne, wykłady i seminaria.

w najwyższym stopniu dostępny wydział Instytutu, Centrum Badawczo-Hodowlane i Rehabilitacyjne Szarych Fok, przyciąga rocznie 400 000 odwiedzających.Szwedzka Nagroda Morza Bałtyckiego wprowadzona w 1999 jest słowem uznania za bezpośrednie i praktyczne wysiłki mające na celu poprawę jakości wody w Morzu Bałtyckim. Ta regionalna nagroda jest corocznie przyznawana i ogłaszana poprzez Ministra Spraw Zagranicznych w czasie Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie jako dowód uznania za określone prace wykonane poprzez poszczególne osoby, korporacje, organizacje pozarządowe i miasta w dziedzinie pomocy ochrony i przywrócenia wodnego środowiska Bałtyku.