wypłacimy miliona co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Wypłacimy 2,5 miliona!

Słownik: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach jest gotowa do wypłaty 2,5 miliona złotych dla 53 szkół w północnej części województwa lubuskiego.
Definicja: To są szkoły uczestniczące w projekcie „Nowoczesna nauka- skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim”. Każda z nich otrzyma przelew na kwotę do 50.000 złotych. Aktualnie trwają procedury podpisywania trójstronnych umów. „by kapitał trafiły na konto danej szkoły potrzebna jest współpraca pomiędzy Fundacją, szkołami i samorządami” - mówi Darek Patoleta, zaangażowany w to przedsięwzięcie. Fundacja może dokonać przelewu po przyjęciu odpowiedniej uchwały poprzez samorząd. Wszystkie szkoły i samorządy dostały w tym tygodniu listy z wiadomością o wysokości dotacji.

W lutym 2007 do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 150 szkół. Każda z nich została poproszona o przedstawienie swojego pomysłu na wydanie 50000 zł na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich zainteresowań i postaw obywatelskich. Po pierwszym etapie rekrutacji niektóre szkoły pracowały z doradcami edukacyjnymi nad dopracowaniem swoich pomysłów. Efektem są w pełni dopracowane projekty, na które Fundacja z radością wypłaci kapitał. „Szalenie nam zależało na tym, ;;by szkoły przygotowały własne pomysły perfekcyjnie. Dlatego zorganizowaliśmy dla nich dodatkowe szkolenia i konsultacje. Frekwencja była prawie 100% ! Szkoły włożyły bardzo wiele wysiłku w własne propozycje i to widać po jakości złożonych do nas dokumentów” – deklaruje Krzysztof Brosz, koordynator projektu.

Projekt „Nowoczesna nauka – skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim” bazuje na opracowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych w 53 szkołach północnej części województwa lubuskiego. Adresatami projektu są szkoły fundamentalne, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Cały projekt będzie trwać do 31 marca 2008 roku- mówi Karolina Lachowicz specjalista do spraw promocji. kapitał na cel przeznaczyło Ministerstwo Nauki Narodowej ze środków UE i budżetu państwa