return assets co to jest
Co oznacza: zwróciły się zainwestowane aktywa w danym okresie. Min. wartość tego parametru.

Czy przydatne?

Definicja ROA (Return on Assets)

Definicja z ang. ROA (Return on Assets), z niem. ROA (Return on Assets).

Co to jest: Stopa zwrotu z aktywów Wzór: zysku netto/aktywa na koniec okresu obrotowego Ustala poziom w jakim zwróciły się zainwestowane aktywa w danym okresie. Min. wartość tego parametru powinna być równa oprocentowaniu kredytu. Jeśli spółka nie pokrywa z zysku zaciągniętego kredytu jest nierentowna

Definicje jak ROA (Return on Assets) ze słownika ekonomicznego na R.