delivery versus payment co to jest
Co oznacza: równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki. Definicja DVP (Delivery.

Czy przydatne?

Definicja DVP (Delivery Versus Payment)

Definicja z ang. DVP (Delivery Versus Payment), z niem. DVP (Lieferung gegen Zahlung).

Co to jest: Wydanie przy płatności. Reguła dokonania transakcji giełdowych polegająca na zagwarantowaniu równoczesnego przekazania papierów wartościowych i gotówki

Definicje jak DVP (Delivery Versus Payment) ze słownika ekonomicznego na D.