metody powierzchniowych co to jest
Co to oznacza: składu w zależności od budowy geologicznej w celu ustalenie położenia złóż opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Metody powierzchniowych badań geochemicz

Definicja z ang. Methods of surface research geochemicz, z niem. Methoden der Oberflächenforschung geochemicz.

Definicja: sposoby polegające na badaniu składu powietrza glebowego albo podglebowego i reguł zmian tego składu w zależności od budowy geologicznej w celu ustalenie położenia złóż węglowodorów

Inne terminy, pojęcia jak Metody powierzchniowych badań geochemicz na M.