transakcja swap co to jest
Co oznacza: dostawy i jednoczesnej sprzedaży bądź kupna tej samej ilości waluty A za walutę.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja Swap

Definicja z ang. Swap trade, z niem. Swap-Handel.

Co to jest: Służąca na rynku walutowym. Kupno albo sprzedaż waluty A za walutę B z określonym terminem odbioru dostawy i jednoczesnej sprzedaży bądź kupna tej samej ilości waluty A za walutę B z późniejszym terminem dostawy albo odbioru

Definicje jak Transakcja Swap ze słownika ekonomicznego na T.