towary handlowe co to jest
Co oznacza: mechanizmom produkcyjnym. Definicja Towary handlowe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Towary handlowe

Definicja z ang. Commercial goods, z niem. Handelswaren.

Co to jest: Rzeczowe składniki majątkowe nabyte z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży bez poddawania ich mechanizmom produkcyjnym

Definicje jak Towary handlowe ze słownika ekonomicznego na T.