usługowy subemitent co to jest
Co oznacza: Strona umowy o subemisję usługową nie będąca emitentem albo wprowadzającym. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Usługowy Subemitent

Definicja z ang. Underwriter service, z niem. Underwriter Service.

Co to jest: Strona umowy o subemisję usługową nie będąca emitentem albo wprowadzającym

Definicje jak Usługowy Subemitent ze słownika ekonomicznego na S.