pierwotny, rynek

Co oznacza: . Definicja Rynek pierwotny słownik.

Czy przydatne?

Definicja Pierwotny Rynek

Definicja z ang. Primary market, z niem. Primärmarkt.

Co to jest: Rynek, na którym dzieje się pierwsza sprzedaż danego papieru wartościowego, towaru

Definicje jak Pierwotny Rynek ze słownika ekonomicznego na .