rozrachunki publicznoprawne co to jest
Co oznacza: rozrachunków, ustalonych przepisami. Definicja Rozrachunki publicznoprawne słownik.

Czy przydatne?

Definicja Rozrachunki publicznoprawne

Definicja z ang. Public law settlements, z niem. Öffentliches Recht Siedlungen.

Co to jest: Należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, składek ubezpieczeń socjalnych i innych rozrachunków, ustalonych przepisami

Definicje jak Rozrachunki publicznoprawne ze słownika ekonomicznego na R.