należności co to jest
Co oznacza: Stawki w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi raczej z tytułu dostaw. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Należności

Definicja z ang. receivables, z niem. Forderungen.

Co to jest: Stawki w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi raczej z tytułu dostaw

Definicje jak Należności ze słownika ekonomicznego na N.