cesja co to jest
Co oznacza: cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Cesja

Definicja z ang. Transfer, z niem. Abtretung.

Co to jest: Termin oznaczający przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce przez wzgląd na umową między cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca w okolicy wierzytelności otrzymuje powiązane z nią prawa

Definicje jak Cesja ze słownika ekonomicznego na C.