ceps co to jest
Co oznacza: Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję. Definicja CEPS słownik.

Czy przydatne?

Definicja CEPS

Definicja z ang. CEPS, z niem. CEPS.

Co to jest: Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję

Definicje jak CEPS ze słownika ekonomicznego na C.