ceps co to jest
Co oznacza: Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję. Definicja CEPS słownik.

Czy przydatne?

Definicja Ceps

Definicja z ang. CEPS, z niem. CEPS.

Co to jest: Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję

Definicje jak Ceps ze słownika ekonomicznego na C.