finansowa analiza co to jest
Co oznacza: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Finansowa Analiza

Definicja z ang. Financial analysis, z niem. Finanzanalyse.

Co to jest: Badanie i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, w pierwszej kolejności: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc

Definicje jak Finansowa Analiza ze słownika ekonomicznego na A.