akredytywa co to jest
Co oznacza: obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty. Definicja Akredytywa.

Czy przydatne?

Definicja Akredytywa

Definicja z ang. Letter of Credit, z niem. Akkreditiv.

Co to jest: Pisemna deklaracja banku we własnym imieniu, aczkolwiek działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi określonej stawki pieniężnej, jeżeli beneficjent spełni warunki ustalone w akredytywie

Definicje jak Akredytywa ze słownika ekonomicznego na A.