zwykłe akcje co to jest
Co oznacza: posiadają równe prawa co do dywidendy, liczby głosów na walnych zgromadzeniach.

Czy przydatne?

Definicja Zwykłe Akcje

Definicja z ang. ordinary shares, z niem. Stammaktien.

Co to jest: W najwyższym stopniu powszechne na rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Nabywcy takich akcji posiadają równe prawa co do dywidendy, liczby głosów na walnych zgromadzeniach i udziału w majątku firmy w razie likwidacji

Definicje jak Zwykłe Akcje ze słownika ekonomicznego na A.