mała nakrętka duży problem co to jest
Definicja: z placówkami oświatowymi słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Mała nakrętka - duży problem

Słownik: Skończyła się 10 edycja konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” zorganizowanego poprzez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z placówkami oświatowymi.
Definicja: W b.r. zadanie uczestników polegała na zbieraniu plastykowych nakrętek od butelek podlegających recyclingowi. W gronie laureatów konkursu znalazł się Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, który zebrał 84 kg nakrętek i zajął I miejsce w kategorii innych placówek oświatowych. Z kolei Zespół Szkół nr 3, w którym zgromadzono 508 kg nakrętek zajął III lokatę w kategorii zespoły szkół. Osobno jury konkursowe wyróżniło pracę plastyczną Darii Gruba z Wejherowa wykonaną pod opieką pani Elżbiety Patok. Ponadto pani Elżbieta Patok z Przyszpitalnego Zespołu Kształcenia Specjalnego została uznana idealną koordynatorką konkursu w swojej kategorii. Na uwagę zasłużył również Łukasz Grubba z Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, którego robota plastyczna p.t. „Groźne śmieci w Twoim domu” w kategorii: Szkoły Fundamentalne klasa 0 i Przedszkola, zajęła I miejsce. Łącznie uczestnicy konkursu zgromadzili aż 9.663 kg plastikowych nakrętek. Itd., życzymy!