odnowienie repliki bramy co to jest
Definicja: Kilka dni temu odnowiono replikę bramy cmentarza żydowskiego w Tarnowie słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Odnowienie repliki bramy zagłady Żydów w Tarnowie

Słownik: W tym roku przypada 65. rocznica rozpoczęcia poprzez Niemców likwidacji tarnowskich Żydów, którzy przed wojną stanowili połowę mieszkańców miasta. Kilka dni temu odnowiono replikę bramy cmentarza żydowskiego w Tarnowie.
Definicja:

17 lat temu Polska podarowała Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie oryginalną bramę zabytkowego żydowskiego cmentarza w Tarnowie. Jest ona w tej chwili drugim pod względem wymiarów eksponatem we wspomnianym muzeum w stanach zjednoczonych ameryki. Pierwszym jest wagon, którym transportowano Żydów do obozów koncentracyjnych.w okolicy bramy można zobaczyć w waszyngtońskim muzeum tabliczkę z wiadomością, że jest ona darem polskim z Tarnowa i iż przewieziono poprzez nią tysiące Żydów, którzy zostali następnie zamordowani poprzez Niemców w momencie drugiej wojny światowej.Na miejscu oryginalnej bramy umieszczono jej replikę, wykonaną w tym samym tarnowskim zakładzie Biedrońskich, w którym przed wojną powstała pierwsza brama do żydowskiego cmentarza.Jako iż replika bramy wymagała prac renowacyjnych, sfinansował je w tym roku urząd marszałkowski. Tarnowski cmentarz żydowski należy do najlepiej zachowanych kirkutów w Polsce. Już niedługo rozpoczną się prace konserwatorskie przy murze okalającym jeden z w najwyższym stopniu znanych grobów na tym cmentarzu żydowskim – cadyka cudotwórcy Arie Lejbusza Halbersztama, otoczonego szczególną czcią poprzez chasydów.W Tarnowie kilka dni temu została wydana podręcznik pod tytułem „Wspomnienia ocalone z ognia”, która zawiera świadectwa ludzi, pamiętających zagładę tarnowskich Żydów. Wspomnienia te zbierali pomiędzy innymi uczniowie tarnowskich szkół. W książce znajdziemy np. zeznania niejakiego Josepha Muellera, niemieckiego żołnierza, który na swoje oczy widział akcję mordowania Żydów.gdyż w tym właśnie roku przypada 65. rocznica likwidacji tarnowskiego getta, pojawił się pomysł, by zaznaczyć jego granice na planie miasta Tarnowa, w którym co drugi mieszkaniec przed wojną był Żydem.