rowerem bezpeicznie celu co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Rowerem bezpeicznie do celu!

Słownik: Od 01 czerwca do 31 sierpnia br. w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno-prewencyjnej przeprowadzą działania Rowerem bezpiecznie do celu.
Definicja: Celem działań jest promowanie bezpieczeństwa rowerzystów, uświadomienie kierowcom, iż rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i zwrócenie uwagi rowerzystom, ze ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.Policjanci zwiększą kontrole kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego wobec rowerzystów, będą egzekwować przestrzeganie przepisów poprzez rowerzystów zwracając szczególną uwagę na stan techniczny rowerów i obligatoryjne wyposażenie.

Funkcjonariusze będą sprawdzać czy dzieci poniżej 10 roku życia korzystające z dróg publicznych mają zapewnioną opiekę.W ramach działań policjanci przeprowadzą egzaminy na kartę rowerową. Będą także uczestniczyć w zajęciach wychowania komunikacyjnego w czasie których omówią najczęstsze powody wypadków z udziałem rowerzystów