marynarze pomagają co to jest
Definicja: szkód na terenie Pomorza Zachodniego słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy MARYNARZE POMAGAJĄ

Słownik: W poniedziałkowy wieczór, 7 kwietnia br., woj. zachodniopomorskie nawiedziła fala opadów mokrego i ciężkiego śniegu. Zdarzenie to wywołało sporo szkód na terenie Pomorza Zachodniego.
Definicja: Kilkadziesiąt miejscowości pozbawionych było energii elektrycznej, przestały działać między innymi telefony, sieć wodociągowa i przepompownie ścieków. W niektórych miejscowościach powiatu kamieńskiego zalane zostały gospodarstwa rolne i tereny położone w okolicach rzek i zbiorników wodnych.

W akcję usuwania skutków stworzonych szkód włączyli się marynarze z jednostek Marynarki Wojennej w Dziwnowie (8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu). W miejscowościach Kamień Pomorski, Jaroszewo, Stawno marynarze z 8. Batalionu Saperów, 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego i 30. Kompanii Chemicznej pomagali ludności cywilnej wypompowując wodę z podtopionych gospodarstw. Zabezpieczali domostwa i gospodarstwa rolne przez układanie worków z piachem. Straż Pożarna Marynarki Wojennej na bieżąco interweniowała na sygnały dochodzące z powiatowego sztabu kierowania kryzysowego. W odwodzie są również następne siły inżynieryjne 8 Flotylli. Jeżeli przypadek meteorologiczna nie ulegnie pogorszeniu, akcja marynarzy potrwa do soboty (12 kwietnia).Specjalistyczne jednostki Marynarki Wojennej wielokrotnie udzielają pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, czy w innych sytuacjach, kiedy zagrożona jest ludność cywilna. Oddziały straży pożarnej Marynarki Wojennej uczestniczą w akcjach gaszenia pożarów, patrole saperskie unieszkodliwiają niebezpieczne znaleziska pochodzące najczęściej z okresu II wojny światowej, a okręty trałowo-minowe i ekipy płetwonurków minerów likwidują niebezpieczne obiekty podwodne zagrażające żegludze. Jednostki Marynarki Wojennej uczestniczyły między innymi w akcji usuwania skutków powodzi na południu Polski (lipiec 1997), w Gdańsku (lipiec 2001), a nawet w Niemczech (Saksonia, sierpień – wrzesień 2002).