patchwork co to jest
Definicja: to stan świadomości słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Patchwork...

Słownik: ... to stan świadomości
Definicja: Patchwork Man
Czy Obywatel globalnej wioski to Patchwork? Mentalnie, kulturowo, cywilizacyjnie... Bez poczucia dysonansu czy winy, radośnie odcina kolorowe ścinki od dowolnie wybranego sukna. Czy będzie to religia, światopogląd, subkultura, moda, marka, teoria naukowa, czy obiegowa opinia. Wybrany fragment traktuje jak swój, pozostałe obchodzą go zaś mniej więcej tyle, co zeszłoroczny śnieg. Jak z klocków Lego, buduje własną tożsamość. Prawo do jej wyboru i swobodnego kształtowania, jest dla niego prawem człowieka. Drażnią go bariery utrudniające nieskrępowane odcinanie łatek – jak choćby własność intelektualna. Patchwork Man nie jest konstrukcją stałą: kiedy jedne łatki odpadną, przykleja sobie nowe. Osoby o tradycyjnej konstrukcji psychicznej, postrzega trochę jak neandertalczyków. Struktury socjalne i polityczne sprawiają na nim wrażenie jeszcze bardziej archaicznych.

Patchwork History
Historia oglądana przez mapy to nic innego jak Patchwork. Tysiące różnobarwnych pól pojawia się i znika, jedne łatki na mapie Ziemi zastępowane są poprzez następne. Każda z nich to odrębny organizm państwowy, czasem kultura albo cywilizacja. Patchwork History, to jedyna historia która może być wspólna obywatelom globalnej wioski. Uczy ona pokory, obala kłamliwe wyobrażenia „odwieczności”, trwałości. Nadaje odpowiednią skalę i wymiar „wyjątkowości”...

Patchwork Democracy
Demokracja wymieniła się od czasów epoki przemysłowej. Partie reprezentujące klasyczne ekipy socjalne (robotników, chłopów, przemysłowców, etc.), dysponujące względnie stabilnym poparciem i posiadające znaczącą siłę mobilizacji socjalnej swoich zawolenników – to półka w muzeum. Scena polityczna to Patchwork: odtwarzany co 4 lata, jakże regularnie z udziałem innych, nowych łatek. Tniemy je i sklejamy wg upodobania, nie tylko jako wyborcy. Współczesny polityk to również Patchwork: ze swobodą wymienia łatki swoich ewolujących poglądów, przynależność do obozów politycznych, partii, klubów parlamentarnych i kół. Tradycyjnie uważamy iż to źle. Rzeczywistość od dawna nie jest już tradycyjna. Aczkolwiek próbuje stwarzać pozory.

...Patchwork to stan świadomości... Również samo