obligacje co to jest
Co oznacza: gospodarcze posiadające osobowość prawną, gminy. Forma zasilania emitenta w. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Obligacje

Definicja z ang. debentures, z niem. Schuldverschreibungen.

Co to jest: Papiery wartościowe zbywalne, uprawniające do dochodu, emitowane poprzez Skarb Państwa, podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną, gminy. Forma zasilania emitenta w kapitały obce nie dająca uprawnień ich właścicielom do wpływu na działania jednostki

Definicje jak Obligacje ze słownika ekonomicznego na O.