efta european free trade co to jest
Co oznacza: Celnej, powstała w Genewie w 1960 roku, a jej zadaniem jest liberalizacja. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja EFTA - European Free Trade Association

Definicja z ang. EFTA - European Free Trade Association, z niem. EFTA - European Free Trade Association.

Co to jest: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Organizacja internacjonalna działająca podobnie do Unii Celnej, powstała w Genewie w 1960 roku, a jej zadaniem jest liberalizacja handlu

Definicje jak EFTA - European Free Trade Association ze słownika ekonomicznego na E.