margin profit gross co to jest
Co oznacza: brutto (przed opodatkowaniem) przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Margin Profit Gross

Definicja z ang. Gross Profit Margin, z niem. Bruttogewinnspanne.

Co to jest: Parametr rentowności brutto Wzór: zysk brutto/przychody ze sprzedaży Informuje o wartości zysku brutto (przed opodatkowaniem) przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i towarów

Definicje jak Margin Profit Gross ze słownika ekonomicznego na G.