efektywna stopa podatku co to jest
Co oznacza: Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Efektywna stopa podatku

Definicja z ang. Effective tax rate, z niem. Effektiver Steuersatz.

Co to jest: Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu

Definicje jak Efektywna stopa podatku ze słownika ekonomicznego na E.