chemiczna piana co to jest
Co znaczy Piana Chemiczna? Definicja powstaje wskutek reakcji chemicznej w roztworze wodnym środka.

Czy przydatne?

Co to jest Piana Chemiczna

Definicja z ang. foam Cleaning, z niem. Schaumreinigung.

Co znaczy: powstaje wskutek reakcji chemicznej w roztworze wodnym środka pianotwórczego między łatwo rozpuszczalnymi węglanami a silnym kwasem albo solą hydrolizującą w wodzie z wytworzeniem odczynu silnie kwaśnego, prowadzonej w zamkniętym zbiorniku albo przewodach rurowych

Wszystkie definicje jak Piana Chemiczna z zakresu praw miejsca pracy .