najwyższe dopuszczalne co to jest
Co znaczy Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp)? Definicja to jest takie stężenie.

Czy przydatne?

Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp)

Definicja z ang. Threshold Exposure Limit (STEL), z niem. Threshold Platzgrenzwert (STEL).

Co znaczy: to jest takie stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, które z racji na zagrożenie zdrowia albo życia pracownika nie może być przekroczone w środowisku pracy

Wszystkie definicje jak Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp) z zakresu praw miejsca pracy .