najwyższe dopuszczalne co to jest
Co znaczy Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds)? Definicja to jest takie stężenie substancji.

Czy przydatne?

Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds)

Definicja z ang. Exposure Limit (Nds), z niem. Exposure Limit (NDS).

Co znaczy: to jest takie stężenie substancji szkodliwej, które przy stałym kontakcie z nią w ciągu 8-godzinnego dnia pracy poprzez wieloletni nawet moment nie wywołuje jakichkolwiek objawów zatrucia

Wszystkie definicje jak Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (Nds) z zakresu praw miejsca pracy .