najwyższe dopuszczalne co to jest
Co znaczy Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch)? Definicja to jest takie stężenie.

Czy przydatne?

Co to jest Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch)

Definicja z ang. Exposure Limit Momentary (STEL), z niem. Exposure Limit momentan (STEL).

Co znaczy: to jest takie stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się ono w środowisku pracy dłużej niż 30 min. w czasie pracy zmiany roboczej

Wszystkie definicje jak Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch) z zakresu praw miejsca pracy .