lokalne zagrożenie miejscowe co to jest
Co znaczy Miejscowe Zagrożenie Lokalne? Definicja jako nagłe, uszkodzenia części obiektu, zwłaszcza.

Czy przydatne?

Co to jest Miejscowe Zagrożenie Lokalne

Definicja z ang. Local Hazard Local, z niem. Lokale Gefahren Lokale.

Co znaczy: jako nagłe, uszkodzenia części obiektu, zwłaszcza budynku albo urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu albo utratę jego właściwości funkcjonalnych, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia albo mienia

Wszystkie definicje jak Miejscowe Zagrożenie Lokalne z zakresu praw miejsca pracy .