manometr co to jest
Co znaczy Manometr? Definicja ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy.

Czy przydatne?

Co to jest Manometr

Co znaczy: ciśnieniomierz; przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu albo cieczy wyższego od ciśnienia atmosferycznego

Wszystkie definicje jak Manometr z zakresu praw miejsca pracy .

Co znaczy Miejscowe Zagrożenie Średnie:
Porównanie którego następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze, powierzchni albo ograniczone do jednego obiektu manometr co znaczy.
Krzyżówka Materiał Promieniotwórczy:
Dlaczego każdy materiał o aktywności właściwej większej niż 70 Bq/kg manometr krzyżówka.
Co to jest Dyspersyjność Piany:
Jak lepiej cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm manometr co to jest.
Słownik Głębokość Działania Gaśniczego:
Kiedy pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość manometr słownik.
Czym jest Materiały Niebezpieczne Pożarowo:
Od czego zależy to ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą albo parą wodną gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu manometr czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: