liquefied petroleum co to jest
Co znaczy Lpg (Liquefied Petroleum Gaz)? Definicja skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest.

Czy przydatne?

Co to jest Lpg (Liquefied Petroleum Gaz)

Definicja z ang. LPG (Liquefied Petroleum Gas), z niem. LPG (Liquified Petroleum Gas).

Co znaczy: skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu

Wszystkie definicje jak Lpg (Liquefied Petroleum Gaz) z zakresu praw miejsca pracy .