liniowa prędkość co to jest
Co znaczy Liniowa Prędkość Rozprzestrzeniania Się Pożaru? Definicja droga przebyta poprzez front.

Czy przydatne?

Co to jest Liniowa Prędkość Rozprzestrzeniania Się Pożaru

Definicja z ang. Linear speed of the spread of fire, z niem. Lineare Geschwindigkeit der Ausbreitung von Feuer.

Co znaczy: droga przebyta poprzez front pożaru w danym kierunku w jednostce czasu

Wszystkie definicje jak Liniowa Prędkość Rozprzestrzeniania Się Pożaru z zakresu praw miejsca pracy .