gaszenia intensywność co to jest
Co znaczy Intensywność Gaszenia? Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę.

Czy przydatne?

Co to jest Intensywność Gaszenia

Co znaczy: liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu

Wszystkie definicje jak Intensywność Gaszenia z zakresu praw miejsca pracy .

Definicja Hermetyzacja:
Co to jest przedostawaniu się do pomieszczeń pracy szkodliwych gazów, par, pyłów. 2) uszczelnienie zamkniętych naczyń, przewodów, pomieszczeń zabezpieczające przed dostawaniem się do wnętrza powietrza albo w intensywność gaszenia co to jest.
Definicja Jednostka Ratowniczogaśnicza Państwowej Straży Pożarnej:
Co to jest podstawowa jednostka organizacyjna, posiadająca siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w momencie pożarów, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń intensywność gaszenia definicja.
Definicja Głębokość Działania Gaśniczego:
Co to jest pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość intensywność gaszenia co znaczy.
Definicja Nasada:
Co to jest rodzaj połączenia szybko rozłącznego pożarniczych węży tłocznych i węży ssawnych intensywność gaszenia słownik.
Definicja Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania:
Co to jest instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki intensywność gaszenia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: