gaszenia intensywność co to jest
Co znaczy Intensywność Gaszenia? Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę.

Czy przydatne?

Co to jest Intensywność Gaszenia

Definicja z ang. intensity Extinguish, z niem. Intensität Extinguish.

Co znaczy: liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu

Wszystkie definicje jak Intensywność Gaszenia z zakresu praw miejsca pracy .