gaśniczego działania co to jest
Co znaczy Głębokość Działania Gaśniczego? Definicja odległość od czoła pożaru, skrzydeł pożaru albo.

Czy przydatne?

Co to jest Głębokość Działania Gaśniczego

Definicja z ang. Measure the depth of Firefighting, z niem. Messen Sie die Tiefe von Brand.

Co znaczy: odległość od czoła pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość gaszenia przy gaszeniu wodą wynosi 5 m

Wszystkie definicje jak Głębokość Działania Gaśniczego z zakresu praw miejsca pracy .