ratownicze działania co to jest
Co znaczy Działania Ratownicze? Definicja czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a.

Czy przydatne?

Co to jest Działania Ratownicze

Co znaczy: czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia

Wszystkie definicje jak Działania Ratownicze z zakresu praw miejsca pracy .

Definicja Intensywność Gaszenia:
Co to jest liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu działania ratownicze co to jest.
Definicja Miejscowe Zagrożenie Lokalne:
Co to jest uszkodzenia części obiektu, zwłaszcza budynku albo urządzenia technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu albo utratę jego właściwości funkcjonalnych, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia działania ratownicze definicja.
Definicja Gaszenie Pożaru Dynamiczne:
Co to jest podawanie środka gaśniczego w czasie ruchu samochodu działania ratownicze co znaczy.
Definicja Kubatura Budynku:
Co to jest objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, przyziemnych i podziemnych, liczona w metrach sześciennych działania ratownicze słownik.
Definicja Dowódca:
Co to jest osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom działania ratownicze znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: