ratownicze działania co to jest
Co znaczy Działania Ratownicze? Definicja czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a.

Czy przydatne?

Co to jest Działania Ratownicze

Definicja z ang. Emergency Measures, z niem. Sofortmaßnahmen.

Co znaczy: czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia

Wszystkie definicje jak Działania Ratownicze z zakresu praw miejsca pracy .