dyspozytor co to jest
Co znaczy Dyspozytor? Definicja funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspozytor

Co znaczy: funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży pożarnej do działań bojowych

Wszystkie definicje jak Dyspozytor z zakresu praw miejsca pracy .

Definicja Alarm Fałszywy:
Co to jest to jest wezwania podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia działań ratowniczych dyspozytor co to jest.
Definicja Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch):
Co to jest stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się dyspozytor definicja.
Definicja Głębokość Działania Gaśniczego:
Co to jest pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość dyspozytor co znaczy.
Definicja Intensywność Podawania Wody:
Co to jest podawania wody jako środka gaśniczego w litrach na metr kwadratowy na sekundę przy gaszeniu pożaru na powierzchni i w litrach na metr bieżący na sekundę przy gaszeniu pożaru w obwodzie dyspozytor słownik.
Definicja Linia Zasilająca:
Co to jest linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy dyspozytor znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: