dyspozytor co to jest
Co znaczy Dyspozytor? Definicja funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspozytor

Definicja z ang. Dispatcher, z niem. Dispatcher.

Co znaczy: funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży pożarnej do działań bojowych

Wszystkie definicje jak Dyspozytor z zakresu praw miejsca pracy .