piany dyspersyjność co to jest
Co znaczy Dyspersyjność Piany? Definicja cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków.

Czy przydatne?

Co to jest Dyspersyjność Piany

Co znaczy: cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm

Wszystkie definicje jak Dyspersyjność Piany z zakresu praw miejsca pracy .

Definicja Lokalizacja Pożaru:
Co to jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania dyspersyjność piany co to jest.
Definicja Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (Ndsch):
Co to jest stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia - ustalone jako wartości średnie - które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika i jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się dyspersyjność piany definicja.
Definicja Miejscowe Zagrożenie Średnie:
Co to jest którego następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia albo skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze, powierzchni albo ograniczone do jednego obiektu dyspersyjność piany co znaczy.
Definicja Alarm Fałszywy:
Co to jest to jest wezwania podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia działań ratowniczych dyspersyjność piany słownik.
Definicja Nadciśnienie:
Co to jest różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a niższym od niego ciśnieniem zewnętrznym dyspersyjność piany znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: