fałszywy alarm co to jest
Co znaczy Alarm Fałszywy? Definicja to jest wezwania podmiotów mechanizmu albo innych jednostek.

Czy przydatne?

Co to jest Alarm Fałszywy

Definicja z ang. false alarm, z niem. Fehlalarm.

Co znaczy: to jest wezwania podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia działań ratowniczych

Wszystkie definicje jak Alarm Fałszywy z zakresu praw miejsca pracy .