przekładnia co to jest
Definicja Przekładnia. Co oznaczy momentu obrotowego, kierunku albo płaszczyzny. Rozróżniamy dwa.

Czy przydatne?

Jak działa Przekładnia

Definicja z ang. GEAR, z niem. ÜBERTRAGUNG.

Definicja Przekładnia: System przenoszący ruch obrotowy z wału napędzającego na napędzany z jednoczesną zmianą prędkości, momentu obrotowego, kierunku albo płaszczyzny. Rozróżniamy dwa ogólne typy przekładni: mechaniczne, gdzie dwa przedmioty są ze sobą połączone, i niemechaniczne, gdzie między dwoma elementami musi występować jakieś dodatkowe połączenie (na przykład przekładnia hydrokinetyczna). Fundamentalne rodzaje przekładni mechanicznych to przekładnie zębate, cierne, pasowe i łańcuchowe. Przekładnie mogą mieć przełożenie stałe albo zmienne (mówimy wtedy odpowiednio o przekładniach stopniowych i bezstopniowych). Przekładnie mogą być zwyczajne (gdy ich koła przekładniowe osadzone są na wałach ustabilizowanych) albo obiegowe (planetarne)

Inne definicje jak Przekładnia na P.